Mapy Myśli – narzędzie do uczenia się i nauczania

Każdemu z nas zależy na sprawnym posługiwaniu się pamięcią, szybkim zapamiętywaniu tego, co dla nas ważne i przypominaniu sobie nabytych wiadomości wtedy, gdy są one nam potrzebne.
Ale zazwyczaj niewiele osób miało możliwość nauczyć się w szkole, jak świadomie kierować swoją uwagą, koncentrować się na tym, co ważne, jak skutecznie i trwale zapamiętywać i jak porządkować swoją wiedzę, aby jak najbardziej efektywnie korzystać z zasobów naszego umysłu.

Jednym ze sposobów porządkowania wiadomości, notowania i zapamiętywania jest niezwykle twórcza technika Map Myśli (Mind Maps).
Mapy Myśli pozwalają na graficzną prezentację informacji, planów, pomysłów, na porządkowanie wiedzy oraz odkrywanie nowych połączeń między zagadnieniami, których się uczymy lub tworzymy.

Zasady tworzenia Mapy Myśli

W skrócie: problem, nad którym się zastanawiamy lub którego się uczymy (słowo, fraza) umieszczamy na środku kartki/pola i od tak określonego centralnego punktu wyprowadzamy coraz bardziej szczegółowe gałęzie – skojarzenia, kolejne powiązane elementy (słowa, piktogramy, symbole), które zilustrują nasz problem lub wyjaśnią kolejne skojarzenia/ stopnie działania.

Dzięki takiemu rysunkowemu przedstawieniu Mapy Myśli sprawiają, że nauka i praca stają się znacznie przyjemniejsze i bardziej efektywne.
Prace nad stworzeniem rysunkowej prezentacji naszych wiadomości angażują w pełni naszą koncentrację, aktywują wiedzę już zgromadzoną w pamięci, wywołują indywidualne, osobiste skojarzenia, co samo w sobie jest bardzo istotne dla procesu zapamiętywania i zrozumienia zagadnienia, pobudzają wyobraźnię i kreatywność, szczególnie gdy poświęcimy trochę czasu na wykonywanie ich manualnie, za pomocą tradycyjnych kredek, ołówków, pisaków (niekoniecznie w programach komputerowych czy aplikacjach, co bywa czasem stosowane zamiennie).
Mapy Myśli są również pomocne dla osób, które mają trudności w koncentracji, zapamiętywaniu, planowaniu nauki i organizacji swoich zadań.

Twórcą, autorem, pomysłodawcą całego nurtu uczenia się poprzez Mapy Myśli jest Tony Buzan (1942r.) – uznany w świecie brytyjski psycholog, tworzący i popularyzujący innowacyjne techniki i narzędzia do skutecznej nauki.
W oparciu o wiedzę z zakresu rozwoju i funkcjonowania mózgu człowieka podczas uczenia się, Buzan popularyzuje – obok map – także techniki szybkiego i efektywnego czytania, mnemotechniki – znane od starożytności ćwiczenia umysłowe, ułatwiające skuteczne zapamiętywanie i wiele innych sposobów, doskonalących zdolności poznawcze, które warto rozwijać u dzieci od początku nauki szkolnej, a nawet w zabawie już z przedszkolakami.

Mind Maps Jak podaje Wikipedia.org. „Tony Buzan „otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Londynu oraz nagrodę „Eagle Catcher” przyznawaną ludziom, którym udaje się dokonać rzeczy niemożliwych”, warto więc sięgać po „niemożliwe”, a zacząć od lektur Buzana.

Jego najpopularniejsze, wydane w języku polskim książki:

1. Mapy twoich myśli
2. Pamięć na zawołanie
3. Rusz głową
4. Podręcznik szybkiego czytania
5. Mapy Myśli dla biznesu

Więcej informacji o Mapach Myśli i jak nauczyć się je tworzyć można znaleźć bezpośrednio na firmowej stronie: www.tonybuzan.com.

 Polecamy wprowadzanie techniki Map Myśli na lekcjach, przy odrabianiu zadań domowych, opracowywaniu nowych pomysłów, zapamiętywaniu oraz w czasie nauki na sprawdziany i egzaminy 🙂
.
Autor: Dedukacje.pl


Podziel się:
0
Otagowany , , , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Dodaj komentarz

  • Znajdź produkt w najlepszej cenie: